Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

source code

πηγαίος κώδικας

Πηγαίος Κώδικας είναι το πρόγραμμα για τον υπολογιστή όπως έχει γραφεί από τον προγραμματιστή σε μια οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Ένας που δεν ξέρει τίποτε από γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να τον διαβάσει, είναι σχεδόν πάντα γραμμένος στα αγγλικά, αλλά δεν θα καταλάβει πολλά πράματα. Ούτε και ο υπολογιστής μπορεί να διαβάσει ή να εκτελέσει οτιδήποτε τον εντέλει ο πηγαίος κώδικας. Για να εκτελέσει ο υπολογιστής το πρόγραμμα αυτό πρέπει να μεταγλωττιστεί σε γλώσσα μηχανής και να γίνει αντικειμενικός κώδικας (object code). Αυτό γίνεται από τον μεταγλωττιστή (compiler) ένα ειδικό πρόγραμμα που μεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα σε αντικειμενικό κώδικα δηλαδή σε γλώσσα μηχανής. Πολλές φορές ακόμα και μετά την μεταγλώττιση ο αντικειμενικός κώδικας δεν είναι ακριβώς σε γλώσσα μηχανής οπότε εισέρχεται και ένα άλλο πρόγραμμα ο μετασκευαστής (assembler) για τελική μετάφραση σε γλώσσα μηχανής.

Συνήθως ο πηγαίος κώδικας είναι μυστικός. Όταν αγοράζεις ένα πρόγραμμα σε ΣΔ είναι σε γλώσσα μηχανής όχι σε πηγαίο κώδικα. Κι αυτό γιατί οι συντάκτες του ή οι επιδικαιούχοι δεν θέλουν τα προγράμματά τους να αντιγράφονται ή να αναπτύσσουν άλλοι, εύκολα, άλλα προγράμματα συμβατά με το δικό τους. Όλες αυτές οι δικαστικές μηνύσεις εναντίον της Μικροσόφτ οφείλονται στο γεγονός ότι κρατεί τόσο κρυφό τον πηγαίο κώδικα, ιδίως των λειτουργικών συστημάτων, που μόνο δικές της εφαρμογές λειτουργούν καλά με αυτά. Αυτό είναι ένα είδος μονοπωλίου. Δεν είναι όλοι οι πηγαίοι κώδικες μυστικοί. Ο Λίνουξ είναι ανοικτός πηγαίος κώδικας.Προηγούμενες λέξεις:

22/01/2019 soft προσωρινός
21/01/2019 simplex μονόδρομη
20/01/2019 jeans, gin τζην, τζιν
19/01/2019 smart home, home automation έξυπνο σπίτι, αυτοματισμός οικίας
18/01/2019 password manager χειριστής ελευτηρίων, χειριστής κωδικών πρόσβαση
17/01/2019 cyber war, cyper warfare κυβερνοπόλεμος, κυβερνοπολεμική
16/01/2019 facility ευκόλυνση, βοήθημα, υπηρεσία, ευχέρεια
16/01/2019 multiple πολλαπλός
15/01/2019 hacker, hack ψηφιοπειρατής, ψηφιοπειρατεία
13/01/2019 SCART connector ζευκτήρας σκάρτ, γαλλικός ζευκτήρας, (φίσα ή πρίζα)
11/01/2019 bear, bearer φέρω, φέρων, φέρουσα, φέρον
10/01/2019 replay επανακόμιση, επνκμση, επανάληψη
09/01/2019 remote processing τηλεπεξεργασία
08/01/2019 Internet Δδ, Διαδίκτυο, διαδικτυακός, δδκτκος
07/01/2019 rpm, revolutions per minute, rounds per minute σταλ, ΣΤροφές Ανά Λεπτό
06/01/2019 rectifier ανορθωτής
06/01/2019 play maker, playmaker κυρίαρχος του παιχνιδιού, κυρίαρχος παιχνιδιού
05/01/2019 mount, mounted, mounting μοντάρω, μονταρισμένο, μοντάρισμα, ενάπτω, έναψη, εναπτόμενο
04/01/2019 surge suppressor ισοτασικό
03/01/2019 byte, BinarY TErm 8δα, Οκτάδα, Οκτάδα δυφίων
02/01/2019 sector, sectoral τομέας, τομεακός
01/01/2019 wheel alignment στοίχιση τροχών, ευθυγράμμιση τροχών
31/12/2018 retrofit μετασκευή, μετασκευάζω, μετεξοπλίζω
30/12/2018 virtual tour εικονική περιήγηση
29/12/2018 UXGA, Ultra Extended Graphics Array ΑΕΣ, Άκρως Επεκταμένης γραφικής Συστοιχίας
28/12/2018 calculator αριθμομηχανή
26/12/2018 index, indexing, indexed ευρετήριο, ευρετηριάζω, ευρετηρίαση, ευρετηριασμένο, ευρετηριακό, κατατάσσω, κατάταξη, δείκτης
25/12/2018 SFP, System File Protection ΠΦΣ, πιφισι, Προστασία Φακέλων Συστήματος
24/12/2018 rofl, rolling on the floor laughing ξσγ, ξεκαρδίστηκα στα γέλια
23/12/2018 as, attosecond εκδ, εκτοδεύτερο
22/12/2018 corrupted file φθαρμένος φάκελος
20/12/2018 beach-volley ακτόσφαιρα, ακτοσφαίριση
19/12/2018 positive lifestyle, style de vie positif θετικός τρόπος ζωής
17/12/2018 video club βιντεοθήκη
16/12/2018 floc αιώρημα, αδραιώρημα, αιωρονιφάδα
15/12/2018 garbage collection εκκαθάριση μνήμης
12/12/2018 hint υπονοούμενο, υπαινιγμός, νύξη, ένδειξη, υπόδειξη, κλειδί
10/12/2018 carbon fiber ανθρακόνημα, ανθρακοΐνα
09/12/2018 try, trial, trial and error δοκιμάζω, δοκιμή, δοκιμαστικά, δοκιμή κι αποτυχία
08/12/2018 piconet μικροδίκτυο

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS