Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

history

ιστορικό

Επειδή οι αμερικανοί κομπιουτεράκιδες δεν έχουν μακρά ιστορία αποκαλούν ιστορία (history) οτιδήποτε έγινε πριν από τώρα. Έτσι η καταγραφή του τι έχεις κάνει στον υπολογιστή (ποια ιστοτάξια επισκέφτηκες, ποιες σελίδες κατέβασες, ποιες ρυθμίσεις έχεις κάνει σε μια εφαρμογή και πότε) τις αποκαλούν «ιστορία». Πέστε τα «ιστορικό». Έτσι για αποκατάσταση της υπόληψης για την ιστορία.Προηγούμενες λέξεις:

14/08/2018 repeater, repeat, repetition επαναλήπτης, επαναλαμβάνω, επανάληψη
13/08/2018 gain απολαβή
11/08/2018 display οθόνη, μηνύτορας, εμφάνιση, επιφάνεια, επιφάνεια εργασίας, απεικόνιση
10/08/2018 area chart θεματικό γράφημα, θεματικός χάρτης
09/08/2018 Dear All Προς Όλους
08/08/2018 accelerate, acceleration, accelerator, acceleration board επιταχύνω, επιτάχυνση, επιτχυντήρας, κάρτα επιτάχυνσης
07/08/2018 density πυκνότητα
06/08/2018 geoengineering, climate engineering γεωμηχανική, κλιματική μηχανική
06/08/2018 autostart αυτοεκκίνηση
05/08/2018 in-line, inline σε σειρά, σε παράταξη, εμβόλιμο
04/08/2018 SAN, Storage Area Network ΠΑΠ, Περιφερειακή Φύλαξη, Αποθηκευτικό Δίκτυο Περιοχής
03/08/2018 Mya, mya, ma, million years, million years ago, megaannus μετ, μεγαέτος, εκατομμύριο έτη
02/08/2018 webisode ιστοεπισόδιο
01/08/2018 geoengneering γεωμηχανική
31/07/2018 graph, chart, diagram διάγραμμα, γράφημα
30/07/2018 dataset συνδεδομένα, σνδδμνα
29/07/2018 _ συναυλιακή παράσταση
28/07/2018 tourist agent, tourist agency, travel agency tour operator τουριστικός πράκτορας, τουριστικό πρακτορείο, ταξιδιωτικό γραφείο, οργανωτής ταξιδιών
26/07/2018 downlink καθοδική ζεύξη
26/07/2018 viral, viral video, viral marketing μεταδοτικό, μεταδοτικό βίντεο, μεταδοτικό οπτικό, μεταδοτική διαφήμιση
25/07/2018 class ομοταξία
24/07/2018 consortium κοινοπραξία
23/07/2018 plywood, contre plaqué φυλλοσανίδα, κοντραπλακέ
22/07/2018 RA, retrograde amnesia ανάδρομη αμνησία
22/07/2018 skin επιδερμίδα, δέρμα
21/07/2018 start έναρξη, εκκίνηση
19/07/2018 console κονσόλα, χειριστήριο, δεικτήρας
18/07/2018 IRQ line γραμμή ΑΙΔΙ
17/07/2018 wind ξετυλίγω, ξετύλιγμα
16/07/2018 amplify, amplification, amplifier ενισχύω, ενίσχυση, ενισχυτής
15/07/2018 transponder, transmitter responder διαμεταδότης
14/07/2018 thesaurus, treasure θησαυρός, θησαυρός της γλώσσας
12/07/2018 punch, puncher τρυπώ, τρυπητήρι, διατρητήρας
11/07/2018 derivative, derivatives παράγωγο, παράγωγα
10/07/2018 server farm, server cluster συστοιχία διακομιστών
09/07/2018 bomb, bombe, bomba βόμβα
07/07/2018 HDV, High Definition Video ΨΕΒ, Ψηλής Ευκρίνειας Βίντεο
06/07/2018 runtime, run-time χρονεκτέλεση, χρνκτλση, χρονεκτελεστικός
05/07/2018 polymer πολυμερές
04/07/2018 graphene γραφίνη

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS