Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

update, updating, updater

ενημερώνω, ενημέρωση, ενημερωτικός, ενημερωτής

Τα προγράμματα του υπολογιστή θέλουν κάθε λίγο ενημέρωση και αυτό για να συνάδουν με νέα δδμνα και απαιτήσεις. Να προφυλαχθούν από νέους ιούς, να διορθωθούν λάθη, να συμπληρωθούν ελλείψεις. Για στοιχεία που έχουν μείνει ανενημέρωτα και κάποιος τα ενημέρωσε παρουσιάστηκε τελευταία το ρήμα επικαιροποιώ και επικαιροποίηση. Λίγο στρεβλωμένο. Μείνετε με το απλό ενημερώνω και ενημέρωση.Προηγούμενες λέξεις:

20/01/2018 DMI, Desktop Management Interface ΔΕΔ, διεδ, Διεπαφή Επιτραπέζιας Διαχείρισης
19/01/2018 nickname παρώνυμο, ψευδώνυμο, παρατσούκλι
18/01/2018 image, imaging, imager εικόνα, εικονίζω, εικονοποιώ, εικονοποίηση, απεικονίζω, απεικόνιση, αποτυπώνω, αποτύπωμα, αποτύπωση
15/01/2018 paralympics, paralympic games παραολυμπιακοί, παραολυμπιακοί αγώνες
14/01/2018 SVGA, Super Video Graphics Array Υπερσυστοιχίας, Οπτικής Γραφικής Υπερσυστοιχίας
13/01/2018 pheasant, faisan φασιανός
11/01/2018 foodborne, foodborne illness τροφοφερόμενη, τροφοφερόμενη ασθένεια
09/01/2018 interlace, interlaced, interlacing διασαρώνω, διασάρωση
08/01/2018 web cache ιστομνήμωνας
07/01/2018 misplace, misplaced παραπετώ, το παραπέταξα, παραπεταμένος
05/01/2018 cycles per second, Hertz κύκλοι ανά δεύτερο, Κ
03/01/2018 a priori, a posteriori εκ προηγουμένου, εξ επομένου, προηγουμένως, επομένως
02/01/2018 lag, lagging υστερώ, υστέρηση, καθυστερώ, αργώ
01/01/2018 EMR, electromagnetic radiation ΗΜΑ, ΗλεκτροΜαγνητική Ακτινοβολία
31/12/2017 benign, malignant καλοήθης, κακοήθης
30/12/2017 manual, manual operation, manually χειρονακτικώς, χειρονακτικός, λειτουργία με το χέρι, χειρακτός
29/12/2017 seaworthy, unseaworthy αξιόπλοος, αναξιόπλοος
28/12/2017 procedure διαδικασία
27/12/2017 narrowband στενή ζώνη, στενοζωνικός
26/12/2017 forecast, forecasting, projection προβλέπω, πρόβλεψη, πρόγνωση
25/12/2017 name and shame ονομάζω και ντροπιάζω, ονόμασε και ντρόπιασε
24/12/2017 false flag πλαστή σημαία, παραπλανητική κίνηση
23/12/2017 CMS, Color Management System, ΣΔΧ, Σύστημα Διαχείρισης Χρωμάτων,
22/12/2017 bull, bully, bullying ταύρος, εκφοβίζω, εκφοβιστής, εκφοβισμός
21/12/2017 brouter, bridge router γεφυρολογητής, γεφυροδρομολογητής
20/12/2017 child labour εργοδότηση ανηλίκων, παιδική εργσία
19/12/2017 RfI, requiest for information ΑιΠΠ, επιπί, αίτημα παροχής πληροφοριών
18/12/2017 embed, embedding, embedded, embedder ενθέτω, ένθετο, ένθεση, ενθέτης, ενσωματώνω, ενσωμάτωση, ενσωματωτής
17/12/2017 OFDM, orthogonal frequency division multiplexing ΟΣΔΠ, οσιδιπί, Ορθογώνια ΣυχνοΔιαιρετική Πολύπλεξη
16/12/2017 booster, afterburner υπερενισχυτής, υπερωθητής, μετακαυτήρας
15/12/2017 resource center κέντρο πορισμού
14/12/2017 format, formatting μορφότυπο, μορφοτυποποιώ, μορφή, μορφοποιώ, μορφοποίηση, διαμορφώνω, διαμόρφωση
13/12/2017 shock therapy θεραπεία κλονισμού
11/12/2017 paperless άνευ εντύπων, χωρίς χαρτί, ηλεκτρονικό, μηχανογραφημένο
10/12/2017 ribbon cable ταινιοκαλώδιο, ταινιωτό καλώδιο
09/12/2017 tools, toolbox, tool box, toolkit, tool kit εργαλεία, εργαλειοθήκη
08/12/2017 cybersquatting, cybersquatter ιστοκατάληψη, ιστοκαταληψίας
05/12/2017 netspeak δικτυάλεκτος, διάλεκτος δικτύου
04/12/2017 author, authoring συντάσσω, συντάκτης, σύνταξη
03/12/2017 hash, number sign, # δίεση, κάγκελλο, αριθμόσημο, #

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS