Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

UXGA, Ultra Extended Graphics Array

ΑΕΣ, Άκρως Επεκταμένης γραφικής ΣυστοιχίαςΠροηγούμενες λέξεις:

22/06/2018 resolution, definition ανάλυση, ευκρίνεια
21/06/2018 strobe στρόβος
20/06/2018 phone phreak τηλεφωνοφρικιό
19/06/2018 OFDM, orthogonal frequency division multiplexing ΟΣΔΠ, οσιδιπί, Ορθογώνια ΣυχνοΔιαιρετική Πολύπλεξη
18/06/2018 port, (COM ή LPT) θύρα, (ΘΥΡ και ΘΕΚ)
17/06/2018 sampling rate αναλογοψηφιακή συχνότητα, συχνολυψία
16/06/2018 flip-flop, bistable gate δισταθές, δισταθές κύκλωμα
15/06/2018 data mining, data miner εξόρυξη δεδομένων, εξορύχος δδμνων
13/06/2018 next επόμενο, επμνο
11/06/2018 hue χρώση, απόχρωση
10/06/2018 ransomware λυτρισμικό, λυτρολογισμικό, λυτρικό λογισμικό
08/06/2018 indian, redskin ινδός, ινδιάνος, ερυθρόδερμος
07/06/2018 bonus επιφορά
06/06/2018 snowboard, snowboarding, snowboarder χιονοσανίδα, χιονοσανίδωση, χιονοσανιδωτής
05/06/2018 intercept, interception αναχαιτώ, αναχαίτηση, ανακόπτω, ανακοπή
04/06/2018 bit density δυφιοπυκνότητα, πυκνότητα δυφίων
02/06/2018 cold site κρυοτάξιο, κρύο ιστοτάξιο
01/06/2018 selection, sequence, loop επιλογή, ακολουθία, βρόχος
01/06/2018 XP, Extreme Programming ΑΠ, απί, Ακραίος Προγραμματισμός
31/05/2018 carry bit, carry flag κρατούμενο δυφίο
30/05/2018 printer friendly φιλική εκτύπωση, φιλικό στην εκτύπωση
29/05/2018 PLC, power line communications τηλεκτρική επικοινωνία
28/05/2018 sound bomb, sound grenade, flash bomb, stun bomb βόμβα εκκώφανσης, βόμβα κρότου, βόμβα λάμψης, βόμβα εκκώφανσης/λάμψης
27/05/2018 Grand Mosque Μέγα Τέμενος
26/05/2018 bells and whistles φιοριτούρες, καμπάνες και σφυρίγματα
25/05/2018 fitbit βιορολόι, βιολογικό ρολόι, βιοσυσκευή
24/05/2018 parity ισοτιμία
23/05/2018 asl, age sex location ηφτο, ηλικία φύλο τοποθεσία
21/05/2018 SGML, Standard Generalized Markup Language ΓΠΓΣ, γαπιγασι, Γενική Πρότυπη Γλώσσα Σήμανσης
20/05/2018 DSLR, Digital Single Lense Reflex ΨΑΜΦ, ψαμιφί, Ψηφιακή Ανακλαστική Μονού Φακού
19/05/2018 Home Αφετηρία, Αφτρια
18/05/2018 Bezier curve καμπύλη εξομάλυνσης, καμπύλη Μπέζιε
17/05/2018 dynamic δυναμικός
16/05/2018 philia, philic, phobia, phobic φιλία, φιλικός, φοβία, φοβικός
15/05/2018 error λάθος
14/05/2018 flat file system αδόμητο σύστημα φακέλων
13/05/2018 BP, Before Present ΠΠ, ΠΠΧ, πιπιχί, Προ Παρόντος, Προ Παρόντος Χρόνου
12/05/2018 brouter, bridge router γεφυρολογητής, γεφυροδρομολογητής
11/05/2018 WIPO, World Intellectual Property Organization ΠΟΡΠΙ, Παγκόσμιος ΟΡγανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
10/05/2018 cryptocurrency κρυπτονόμισμα

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS