Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

text reader,

φωνητής, αναγνώστηςΠροηγούμενες λέξεις:

20/07/2019 zeptosecond, zs ευδοδεύτερο, ευδ
19/07/2019 food pathogens τροφικά παθογόνα
17/07/2019 computer enhancement, computer enhanced ηλεκτρoνiκή επαύξηση, ηλ-επαυξημένος
17/07/2019 οπτικός κωδικός, δακτυλικός κωδικός, οπτικοδακτυλικός κωδικός, βιομετρικός κωδικός
16/07/2019 FX, foreign exchange ΞΣ, ξεσί, ξένο συνάλλαγμα
14/07/2019 IRQ, Interrupt ReQuest ΑΙΔΙ, Αίτηση Διακοπής
13/07/2019 resistor αντιστάτης
12/07/2019 stateful inspection, dynamic packet filtering ΟΦΕ, ολική φρακτική εξέταση, δυναμική φρακτική εξέταση, δυναμικό φιλτράρισμα
11/07/2019 res ipsa loquitur τα γεγονότα βοούν
10/07/2019 bus architecture αρχιτεκτονική διαύλου
09/07/2019 interface διεπαφή
08/07/2019 PTSD, post-traumatic stress disorder ΜΤΑΔ, μιτάδ, μετατραυματική αγχωτική διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή
07/07/2019 value τιμή, αξία
06/07/2019 capacitive keyboard πυκνωτικό πληκτρολόγιο
03/07/2019 CIDR, Classless InterDomain Routing ΑΔΤΔ, Αταξική Διατομεακή Δρομολόγηση
02/07/2019 portable φορητός
01/07/2019 keyframe, I-frame βασικό πλαίσιο, β-πλαίσιο
28/06/2019 coordinate, coordination, cordinator, coordinates συντονίζω, συντονισμός, συντονιστής, συντεταγμένες
27/06/2019 dedicated αποκλειστικός, εξειδικευμένος
26/06/2019 roller skates τροχοπέδιλα
24/06/2019 cell, cellular κελί, κυψελίδα, κυψελωτός
23/06/2019 multiverse πολυσύμπαν
22/06/2019 copyright, ©, copyright holder επιδικαιώματα, ©, επιδικαιούχος
21/06/2019 wizard βοηθός, εγκαταστάτης, μάγος
20/06/2019 online community ιστοκοινότητα
18/06/2019 bpd, barrels per day bαh, βάι, βαρέλια ανά ημέρα
17/06/2019 mount, mounted, mounting μοντάρω, μονταρισμένο, μοντάρισμα, ενάπτω, έναψη, εναπτόμενο
16/06/2019 differential backup διαφορική εφεδρεία
15/06/2019 email list segmentation κατηγοριοποίηση δηλ-τα, οργάνωση δηλ-τα
14/06/2019 RAS, Row Address Strobe Στρ.Σ., Στρόβος Σειράς
13/06/2019 consortium κοινοπραξία
12/06/2019 IMEI, International Mobile Equipment Identity ΔΤΣ, διταυσι, Διεθνής Ταυτότητα Συσκευής
11/06/2019 VXML, Voice Extensible Markup Language ΓΦΕΣ, γαφιές, Γλώσσα Φωνητικής Επεκτάσιμης Σήμανσης
11/06/2019 reverse psychology ανάστροφη ψυχολογία, ανάστροφη ψυχολόγηση
10/06/2019 nanocomputer νανοϋπολογιστής
08/06/2019 Mbps, Megabits per second Μδαδ, μιδαδ, Μεγαδυφία ανά δεύτερο
07/06/2019 failover διεφεδρεία
06/06/2019 bulletproof, buletproof vest αλεξίσφαιρο, απρόσβλητο
05/06/2019 autoreply αυτόματη απάντηση, αυτομαπάντηση, αυτομαπαντώ
04/06/2019 HAN, Home Area Network οικοδίκτυο, οικιακό δίκτυο

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS