Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

FHSS, frequency-hopping spread spectrum

ΣΑΔΦ, σαδιφί, συχνοτική αναπήδηση διασπαρμένου φάσματοςΠροηγούμενες λέξεις:

01/03/2021 bytecode οκτωκώδικας, οκταδικός κώδικας
28/02/2021 topology δικτυοδομή
27/02/2021 slaver δουλέμπορος, δουλεμπορικό
26/02/2021 living statue, statua vivente, homme statue ζωνάγαλμα, ζων άγαλμα
25/02/2021 level επίπεδο, στάθμη, οριζόντιος, ισοϋψής, ίσιος, ισιώνω,βαθμός, ύψος
24/02/2021 comfort women γυναίκες αναψυχής
23/02/2021 clip, paper clip, paperclip συνάπτω, συναπτήρας
22/02/2021 architecture αρχιτεκτονική
21/02/2021 portal, web portal ιστοπύλη
20/02/2021 wave-particle duality κυματοσωματιδιακός δυισμός
19/02/2021 click-bait, clicκbait ιστοδόλωμα
18/02/2021 tourist agent, tourist agency, travel agency tour operator τουριστικός πράκτορας, τουριστικό πρακτορείο, ταξιδιωτικό γραφείο, οργανωτής ταξιδιών
17/02/2021 Hz, Hertz, cycle Hz, Χερτς, κύκλος
16/02/2021 body painting, bodypainting σωματική ζωγραφική
15/02/2021 frequency συχνότητα, συχνοτικός
14/02/2021 bridge, bridging γέφυρα, γεφυρωτής, γεφύρωση, γεφυρώνω
14/02/2021 plasma plume λοφίο πλάσματος
13/02/2021 sound blast, sound blaster ηχοβολώ, ηχοβόλο, ηχοβολή
12/02/2021 extranet προσδίκτυο, προσβάσιμο δίκτυο
11/02/2021 fog bow λευκό τόξο, λευκό ουράνιο τόξο
10/02/2021 isochronous, isochronic ισόχρονο, ισοχρονισμένο, ισοχρονικό
09/02/2021 case sensitive, case-sensitive, case insensitive διάκριση πεζών κεφαλαίων, χωρίς διάκριση πεζών κεφαλαίων
08/02/2021 POS, Point Of Sale, outlet ΣηΠ, Σημείο Πώλησης, τηλεταμείο
07/02/2021 direct access απευθείας προσπέλαση, άμεση πρόσβαση
06/02/2021 fiction μυθιστόρημα, μύθος, μυθοπλασία, φαντασία
05/02/2021 page fault error, invalid page fault σφάλμα προσκόμισης
04/02/2021 log-in, login, log in, log on, signon, sign on επισυνδέομαι, επισύνδεση
03/02/2021 NGO, Non Governmental Organisation MKO, μίκο, Μη Κυβερνητικός Οργάνισμός
02/02/2021 twist, supertwist συστροφή, υπερσυστροφή
01/02/2021 convention σύμβαση, σύνοδος, συνέδριο, συμφωνία
30/01/2021 tax exile φορολογική εξορία
29/01/2021 user χρήστης
28/01/2021 hypertext υ-κ, υπερκείμενο
27/01/2021 CRT, cathode ray tube καθοδικός σωλήνας
25/01/2021 taser ηλεκτροβόλο
24/01/2021 DDE, dynamic data exchange ΔΑΔ, Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων
23/01/2021 snarf νοσφίζομαι, νόσφιση, νοσφισμός, νοσφιστής, υποκλέπτω, υποκλοπή
22/01/2021 defect, defection, defector ελάττωμα, ελαττωματικό, ατέλεια, ατελές, ψεγάδι, ψεγαδιασμένος, λιποταξία, λιποτάκτης, λιποτακτώ, αποστατώ, αποστασία, αποστατης
21/01/2021 hyperlink υπδ, υπερδεσμός
20/01/2021 clear, clearing απαλείφω, απάλειψη,

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS