Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

web log, blog, blogger

ιστολόγιο, ιστολόγος

Όπως έχουμε ημερολόγιο, με χαρτί και μολύβι, μπορούμε τώρα να έχουμε ιστολόγιο, με πληκτρολόγιο, υπολογιστή και, βέβαια, διαδίκτυο, για να βλέπουν όλοι τις απόψεις μας, τα αισθήματά μας και τις εισηγήσεις μας πάνω σε οτιδήποτε μας κατεβεί στο νου. Πρόκειται δηλαδή είτε για προσωπικό ιστοτάξιο ή για προσωπικές ιστοσελίδες όπου εκφραζόμαστε και πληροφορούμε άλλους για τα δικά μας.

Βέβαια, όπως και πάρα πολλά δημοσιευμένα ημερολόγια είναι αποκρύψεις του πραγματικού εαυτού των συγγραφέων, έτσι και πολλά ιστολόγια μπορεί να είναι ιστοκρυπτολόγια. Ας μείνουμε όμως στις καλές προθέσεις. Ιστολόγια και ιστολόγοι.



Προηγούμενες λέξεις:

22/05/2019 phone phreak τηλεφωνοφρικιό
21/05/2019 camera phone εικονόφωνο
21/05/2019 monospace, monospace font σταθερού πλάτους, μονοδιάστατη γρμτσρά
20/05/2019 FSRO, Floating Production, Storage and Offloading ΜΕΠΑΕ, μεπαε, Μονάδα Ενάλιας Παραγωγής Αποθήκευσης Εκφόρτωσης
18/05/2019 SCART connector ζευκτήρας σκάρτ, γαλλικός ζευκτήρας, (φίσα ή πρίζα)
17/05/2019 edu, education εκπ, εκπαιδευτικό
16/05/2019 soft προσωρινός
15/05/2019 SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language ΓΟΣΠ, Γλώσσα Ολοκληρωμένου Συγχρονισμού Πολυμέσων
14/05/2019 ITU, International Telecommunications Union ΔΕΤ, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
13/05/2019 monk μοναχός
12/05/2019 itinerary δρομολόγιο, διαδρομή, ταξιδιωτικό πρόγραμμα, ημερολόγιο, περιήγηση
11/05/2019 control character χαρακτήρας ελέγχου
10/05/2019 CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire ΕΟΠΕ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών
09/05/2019 e-pass ηλ-ελ, ηλ-έλευση
09/05/2019 implode, implosion ένρηξη, ενρηγνύομαι
08/05/2019 bad disk, bad sector φθαρμένος τομέας, φθαρμένος δίσκος, καταστρεμμένος τομέας, καταστρεμμένος δίσκος
07/05/2019 DB, database ΒΔ, βιδι, βάση δεδομένων,
06/05/2019 TWIP, TWentIeth of a Point εικμή, εικοστό της στιγμής
05/05/2019 record λήμμα
04/05/2019 quantum dot κβαντόκοκκος, κβαντικός κόκκος
03/05/2019 paralympics, paralympic games παραολυμπιακοί, παραολυμπιακοί αγώνες
02/05/2019 numeric, -cal αριθμητικός
01/05/2019 distortion παραμόρφωση, στρέβλωση, παρερμήνευση, παραποίηση, αλλοίωση
30/04/2019 gtg, got to go πρεφυ, πρέπει να φύγω
28/04/2019 activity light, light indicator φωτοδείκτης
27/04/2019 check digit ψηφίο ελέγχου
26/04/2019 Cynthia, Cinthia, Cindy Κυνθία
25/04/2019 dye sublimation, dye-sublimation printer, dye diffusion χρωματική εξάχνωση, εκτυπωτής εξάχνωσης
24/04/2019 audio file format μορφότυπο ακουστικού φακέλου
23/04/2019 CFM, cubic feet per minute ΚΠΑΛ, κιπάλ, κυβικά πόδια ανά λεπτό
22/04/2019 astrology, astronomy, astrofysics αστρολογία, αστρονομία, αστροφυσική
21/04/2019 διατεχνολογική εφαρμογή
20/04/2019 UMA, Unified Memory Architecture AρEM, Αρχιτεκτονική Ενιαίας Μνήμης
19/04/2019 UMTS, Universal Mobile Telecommunications System ΚΣΚΤ, Καθολικό Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας
18/04/2019 Gbps, gigabits per second Γδαδ, γιγαδυφία ανά δεύτερο
17/04/2019 conspiracy theory, conspiracy theorist συνωμοτική θεωρία, θεωρία συνωμοσίας, θεωριτικός συνωμοτηστής
16/04/2019 HTML, Hypertext Markup Language ΓΛΣΥΚ, γλοσίκ, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένων
15/04/2019 VICS, Vehicle Information and Communications System ΣΕΠΟ, Σύστημα Επικοινωνίας και Πληροφοριών Οχήματος
14/04/2019 earphones ωτόφωνα, ακουστικά
13/04/2019 BCD, binary-coded decimal ΔΚΔ, δυαδικά κωδικοποιημένος δεκαδικός

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS