Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

most read

πολυδιαβασμένο, πολυδιαβασμένα, πλδβσμνο

Από τον αριθμό επισκέψεων έτσι χαρακτηρίζονται ιστοσελίδες και κείμενα. Πολλές φορές κρύβεται  πίσω από τον χαρακτηρισμό κάποια προώθηση.Προηγούμενες λέξεις:

23/10/2018 adapt, adapted, adaption, adaptor, adapter προσαρμόζω, προσαρμοσμένος, προσαρμογή, προσαρμογέας
22/10/2018 linker, link editor, binder δέτης, δετήρας, δένω
21/10/2018 RAID, Redundant Array of Independent Disks ΕΣΔ, εσιδί, Εφεδρική Συστοιχία Δίσκων
20/10/2018 DC, direct current ΣΡ, σιρό, συνεχές ρεύμα
19/10/2018 stakeholder, stakeholders συμφερούχος. συμφερούχοι
18/10/2018 m-learning, mobile learning κ-μάθηση
17/10/2018 AAC, Advanced Audio Coding ΠΗΚ, Προηγμένη Ηχητική Κωδίκευση
16/10/2018 document source, page source, source πηγή εγγράφου, πηγή ΓΛΣΥΚ
15/10/2018 WMF, Windows Metafile Format ΜΜΠ, μιμιπί, Μορφή Μεταρχείου Παραθύρων
14/10/2018 polyline, polygonal chain τεθλασμένη, πολυγωνική γραμμή
13/10/2018 current τρέχων, τρεχούμενος, ενεργός
12/10/2018 hot plugging ΕνΘ, ΕνΘερμώ, θερμής εγκατάστασης
11/10/2018 church κυριακή
10/10/2018 log-in, login, log in, log on, signon, sign on επισυνδέομαι, επισύνδεση
09/10/2018 ice cup, ice cover κάλυμμα πάγου
08/10/2018 ESM, European Stability Mechanism ΕΜΣ, εμισι, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
06/10/2018 chip, microchip πλακίδιο, μικροπλακίδιο, ηλ-πλακίδιο
05/10/2018 primus inter pares πρώτος μεταξύ ίσων
04/10/2018 adermatoglyphia αδερματογλυφία
02/10/2018 simulate, simulation, simulator προσομοιώνω, προσομοίωση, προσομοιωτής
01/10/2018 color, colour χρώμα, έγχρωμος
29/09/2018 computer generated, image, picture, letter, data μηχανογραφημένo, μηχανογραφημένη εικόνα, ηλ-εικόνα, επιστολή, δδμνα
28/09/2018 astrology, astronomy, astrofysics αστρολογία, αστρονομία, αστροφυσική
26/09/2018 MIDI, musical instruments digital interface ΨΜΔ, Ψηφιακή Μουσική Διεπαφή, Μουσική Διεπαφή Μίντι
25/09/2018 weight, weigted σταθμισμένος
22/09/2018 REM, rapid eye movement ΤΟΚ, ταχεία οφθαλμοκίνηση, ταχεία οφθαλμική κίνηση
21/09/2018 PIF, Program Information File Φάκελος Πληροφοριών Πργρμμτος
20/09/2018 floating περιφερόμενο, μετακινούμενο
19/09/2018 pump and dump φούσκωμα και ξεφόρτωμα, φούσκωμα και πούλημα, φουσκώνω και πουλώ, φουσκώνω και ξεφορτώνω
18/09/2018 demarcation line όριο ευθύνης, διαχωριστική γραμμή
17/09/2018 EFS, Encrypting File System ΕΣΦ, Εγκρυπτικό Σύστημα Φακέλων
16/09/2018 ADPCM, adaptive differential pulse code modulation ΠΔ ΠΚΔ, Προσαρμοστική Διαφορική ΠαλμοΚωδική Διαμόρφωση
15/09/2018 e-paper η-χαρτί, ηλεκτρονικό χαρτί
14/09/2018 band ζώνη
13/09/2018 hi-fi, High Fidelity ΨΠ, Ψηλής Πιστότητας
12/09/2018 IBAN, International Bank Account Number ΔΤΑΛ, διτάλ, Διεθνής Τραπεζικός Αριθμός Λογαριασμού
11/09/2018 packet filtering, static packet filtering στατική φρακτική εξέταση, στατικό φιλτράρισμα
10/09/2018 visionphone, videophone εικονόφωνο, εικονοτηλέφωνο
09/09/2018 narrow band στενή ζώνη, στενοζωνικός
08/09/2018 exerciser δοκιμαστής, δοκιμαστήρας, ελεγκτικό πρόγραμμα

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS