Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

flash memory, flash card, flash drive, USB memory

μνήμη ΚΣΔ, φορητή μνήμη, κάρτα μνήμης, απαλείψιμη μνήμη

Το flash είναι παράξενη και παρεξηγημένη λέξη και έννοια. Το flash προέρχεται από το splash (στο νερο). Πιθανή ηχοποίητη λέξη. Για κάτι που γίνεται και τελειώνει γρήγορα, αστραπιαία, και συνήθως για κάτι που διαχέεται σκορπίζεται, φεύγει διαμιάς.
Η λέξη, αρχές του περασμένου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε για τη φωτογραφική λάμπα, τον εκλαμπτήρα. Η ακριβής λέξη είναι flash light (flash bulb) κι έτσι χρησιμοποιείται στην αγγλική. Η λέξη flash στην αγγλική δεν σημαίνει flash light αλλά οτιδήποτε γίνεται γρήγορα, ξαφνικά και αδιάκοπα.
 

Δυστυχώς το πήραν το flash οι μεταφραστές μας και άλλοι, και κόλλησαν στο «αναλαμπή, έκλαμψη, εκλαμπτήρας» και οτιδήποτε έχει να κάνει με το flash light. Όχι. Flash memory δεν είναι ούτε αστραπιαία μνήμη ούτε μνήμη αναλαμπής ούτε λάμπει ούτε αστράφτει, ούτε βροντά.

Το flash εδώ αναφέρεται στο ότι είναι διαμιάς εγγράψιμη ή απαλείψιμη μνήμη. (Στην ακρίβεια εγγράφεται και σβήνεται κατά τμήμα όχι δυφίο προς δυφίο).  Άρα είναι μη πτητική μνήμη που απαλείφεται με εντολή, όλη ή μέρος της. Φορητή μνήμη (κάρτα μνήμης) είναι ένα είδος μνήμης που εγγράφεται ή απαλείφεται, εκχέεται, γρήγορα και κατά τμήμα.
 

Τελευταία είδαμε την φορητή μνήμη και ως «thumb drive» ακριβώς λόγω του μεγέθους της που είναι περίπου ως ο αντίχειρας. Και, άκουσον άκουσον, είδαμε και τη μετάφραση «μονάδα δίσκου αντίχειρα». Φορητή μνήμη ρε παιδιά, κάρτα μνήμης ρε παιδιά. (Έστω και μνήμη χειρός).
Βέβαια μια και λειτουργεί μέσω ΚΣΔ (Καθολικού Σειριακού Δίαβλου, USB) ας την πούμε μνήμη ΚΣΔ (κασιδι).


-Και πού πάει το φλασάκι;
-Το φλασάκι πάει πολύ με ουζάκι, χταποδάκι, ντοματούλα κι αγγουράκι.

 

   flash BIOS       απαλείψιμο ΒΑΣΕΙΣΕΠροηγούμενες λέξεις:

19/11/2019 data analysis, data analyst ανάλυση δεδομένων, αναλυτής δεδομένων
18/11/2019 user χρήστης
17/11/2019 taxi ταξί
16/11/2019 astrology, astronomy, astrofysics αστρολογία, αστρονομία, αστροφυσική
15/11/2019 acronym ακρωνύμιο, αρκτικόλεξο
14/11/2019 triage διαλογή ασθενών, προτεραιοποίηση
13/11/2019 cyber war, cyper warfare κυβερνοπόλεμος, κυβερνοπολεμική
12/11/2019 animation, animate, animator, computer animation κινησιογράφημα, κινησιογράφηση, κινησιογράφω, κινησιογράφος, ηλ-κινησιογραφηση, ηλ-κινησιογράφημα, κινούμενα σχέδια
11/11/2019 GOTO, goto ΠΓΝΕ, πγνε, πήγαινε
10/11/2019 TWIP, TWentIeth of a Point εικμή, εικοστό της στιγμής
09/11/2019 taskbar εργολωρίδα, εργασιολωρίδα
08/11/2019 warhead, nuclear head εκρηκτική κεφαλή, εκρηκτικός κώνος, πυρηνική κεφαλή
07/11/2019 home page Αρχική Σελίδα
06/11/2019 fuse box κουτί ασφαλειών
05/11/2019 bounce επιστροφή
04/11/2019 CPM, critical path, critical path method ΜΚΔ, κρίσιμη διαδρομή, Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής,
03/11/2019 short-living, short-lived βραχύβιος, βραχυβίωση, βραχυβιώνω
02/11/2019 systemic συστημικός
01/11/2019 interface διεπαφή
31/10/2019 silo σιρός, σιλό
30/10/2019 virus ιός
29/10/2019 ordinateur υπολογιστής, συνδιαστής
28/10/2019 RTT, round-trip time, roundtrip time ΧΜΕ, Χρόνος Μετ’ Επιστροφής
27/10/2019 replicate, replication, replicator, replica ομοιώνω, ομοίωση, ομοιωτής, ομοίωμα
26/10/2019 downlink καθοδική ζεύξη
25/10/2019 hash, hashing κωδικóσημo, κωδηκοσήμανση
24/10/2019 running head συνεχής τίτλος
22/10/2019 incremental, incremental process, piecemeal ποσό, ποσοστό, σταδιακός, τμηματικός, κομμάτι-κομμάτι, κομματιαστός, αποσπασματικός
19/10/2019 newsroom αίθουσα σύνταξης
18/10/2019 stand-up ιστάμενος
17/10/2019 visagist, visagiste, visage οψηπλάστης, οψηπλασία, όψη
16/10/2019 diskette, floppy disk δισκέτα
15/10/2019 tele τηλε
14/10/2019 PRAM, parameter RAM παραμετρική μνήμη, παραμετρική ΜΤΠ
13/10/2019 earphones ωτόφωνα, ακουστικά
12/10/2019 de facto standard ΕκτΠ, εκταπί, εκ των πραγμάτων πρότυπο, δεδομένο πρότυπο
11/10/2019 amorphous απορροφητικός, άμορφος
10/10/2019 WYSIWYG, what you see is what you get ΟΒΠ, οβιπι, ότι βλέπεις παίρνεις
08/10/2019 startup εκκίνηση, εκκινηματικός
07/10/2019 pending εκκρεμή

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS