Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΗΚ, Προηγμένη Ηχητική Κωδίκευση
AAC, Advanced Audio Coding
 
 

Πρόκειται για μέθοδο συμπίεσης ήχου που διατείνεται ότι επιτυγχάνει μεγαλύτερους βαθμούς συμπίεσης και καλύτερες ηχητικές απόδόσεις από το ΜΠ3.

Καταχώρηση: 12/06/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS