Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
layout
κατάστρωση, διάγραμμα, σχεδιάγραμμα, διάταξη, διαρρύθμιση
 
 

Με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστές για επιτραπέζιες εκδόσεις έχει δημιουργηθεί και η ανάγκη για φροντίδα της κατάστρωσης, δηλ. του σχεδιαστικού πλαισίου με το οποίο θα παρουσιαστεί οτιδήποτε, μια επιστολή, ένα φυλλάδιο μια ιστοσελίδα ακόμη και ένα ολόκληρο ιστοτάξιο. Επιλογή γραμματοσειράς, περιθωρίων, χρωμάτων, χρήση ενδοπλαισίων, φωτογραφιών κ.α. Ευτυχώς υπάρχουν βοηθήματα και σχεδιότυπα κατάστρωσης.

 

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS