Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διακεκομμένη γραμμή, στικτή γραμμή
dotted line, leader
 
 

Αν έχουμε τρεις στιγμές (όχι τελείες, γιατί οι τελείες σημαίνουν τέλος) τις αποκαλούμε «αποσιωπητικά». Έτσι επικρατεί και διεθνώς και είναι ένα σύμβολο συντμήσεων, παραλειπομένων ή ευκόλως εννοούμενων. (ellipsis, ellipse)
 

Αν όμως υπάρχει μια σειρά στιγμών που οδηγούν σε κάτι, δηλαδή σε μια τιμή σε τιμολόγιο, ή στο τόπο που πρέπει να υπογράψουμε, τότε έχουμε μια στικτή γραμμή ή διακεκομμένη γραμμή.
 

Κάτι τέτοια: .....................  ή ----------------

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS