Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φωτογραφίδα, φωτόπενα
light pen
 
 

Η φωτογραφίδα είναι ένα μέσο εισαγωγής στοιχείων στον υπολογιστή. Είναι όπως το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Δείχνοντας με την φωτόπενα ένα στοιχείο σε μια επιφάνεια εργασίας με επιλογή τι ο υπολογιστής να το κάνει, εισάγεται στο σύστημα. Τίποτα άλλο, είναι ένας απλός δείκτης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS