Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
line graph, line chart
γραμμογράφημα, γραμμικό γράφημα
διάγραμμα
 
 

Το πιο συνηθισμένο γράφημα (γραφική παράσταση) με δυο οξόνες, κάθετο και οριζόντια και δυο ποσά. Μια γραμμή δείχνει τη διακύμανση. Όπως πιο κάτω:

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS