Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εντοπίζω, εντοπισμός, εντοπιστής
locate, locating, locator
 
 

Τόσο στη λειτουργία ενός υπολογιστή όσο και στο διαδίκτυο η διεύθυνση, το που βρίσκονται δδμνα και πόροι, είναι πολύ σημαντικό. Και το πιο ασήμαντο δυφίο έχει διεύθυνση και αριθμό. Με ένα ΣΤΡόβο ΣΤήλης (Στρ.Στ., CAS) βρίσκεται η στήλη όπου είναι καταχωρημένο ένα δυφίο, και με τον ΣΤΡόβο Σειράς (Στρ.Σ., RAS) εντοπίζεται πλήρως και κομίζεται για επεξεργασία ή παρουσίαση.

Κάθε ιστοσελίδα ενός ιστοταξίου έχει τη μοναδική της διεύθυνση όπως δηλώνεται στον Εντοπιστή (Ομοιόμορφος Εντοπιστής Πόρων, URL). Τα αμερικανάκια δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη. Διαφορετικά τίποτε δεν θα λειτουργούσε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS