Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
overflow error, numeric overflow
αριθμητική υπερχείλιση, αριθμητική υπέρβαση
 
 

Σφάλμα που παρουσιάζεται όταν το σύστημα προσπαθεί να χειριστεί ένα αριθμό μεγαλύτερο από τις δυνατότητές του. Κάθε τύπος υπολογιστή έχει καθορισμένη ικανότητα διαχείρισης αριθμών. Αν στη διάρκεια υπολογισμού παρουσιαστεί τιμή εκτός των προδιαγραφών του θα παρουσιάσει μήνυμα λάθους. Κατ’ επέκταση αν σε ένα πεδίο ΒΔ η τιμή είναι εκτός προδιαγραφών απλώς θα αφεθεί κενό ή θα αναρτηθεί σημαδούρα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS