Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εγχειρίδιο, βιβλιάριo οδηγειών, χειρονακτικός, χειρακτός, χειροκίνητος
manual
 
 

Βιβλιάριο, εγχειρίδιο, οδηγίες. Το βιβλιάριο που συνοδεύει πάντα κάθε μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που αγοράζουμε.

Πολλά ππροβλήματα λειτουργίας λύνονται εμ προσφυγή στο βιβλιάριο άνκαι τώρα οδηγίες βρίσκονται σεροή από τον κατακευαστή στο δδίκτυο.
 

Το χειρονακτικός, ή καλύτερα, χειρακτός, αναφέρεται στη χειρακτή λειτουργία ενός προγράμματος στον υππολογιστή. Με αυτό δεν εννοείται ότι γίνονται πραγματικά με το χέρι αλλά ότι δεν είναι αυτόματες. Πολλές λειτουργίες που δεν γίνονται αυτόματα στην υπολογιστική αλλά καταίτηση του χρήστη, ή με εντολή, χαρακτηρίζονται ως χειρακτές, δηλ. κατεντολή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS