Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MAPI, Messaging Application Programming Interface
ΔΠΜΕ, διπιμιέ, Διεπαφή Προγραμματισμού Μηνυματικών Εφαρμογών
 
 

Είναι ένα επιπρόγραμμα της Μικροσόφτ, είναι ενσωματωμένο στο Windows, που αν το έχεις και το έχει μπορείτε να ανταλλάξετε μνματα και ηλ-τα.

.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS