Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συμβατοποιώ, συμβατοποίηση, συμνατοποιημένο, συμβατό
marshal, marshalling, marshalled
 
 

Τα στοιχεία που μαζεύονται για μετάδοση από διάφορες πηγές είναι συνήθως ασύμβατα με τη δομή και μορφή του αποδέκτη. Εφόσον συλλεχθούν, σε προσωρινή μνήμη, περνούν από μια διαδικασία συμβάτισης σε γενική τυποποιημένη μορφή ώστε όταν ληφθούν να είναι συμβατά  με την πλατφόρμα του αποδέκτη.


Θα μππρούσαμε να πούμε και συμβατίζω, συμβάτιση, συμβατισμένο.


-Μα φτιάχνετε λέξεις;
-Εμείς; Οοόχι. Απλώς ακολουθούμε τη ροπή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS