Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συμβατοποιώ, συμβατοποίηση, συμβατοποιημένο, συμβατό
marshal, marshalling, marshalled
 
 

Τα στοιχεία που μαζεύονται για μετάδοση από διάφορες πηγές είναι συνήθως ασύμβατα με τη δομή και μορφή του αποδέκτη. Εφόσον συλλεχθούν, σε προσωρινή μνήμη, περνούν από μια διαδικασία συμβατοποίησης σε γενική τυποποιημένη μορφή ώστε όταν ληφθούν να είναι συμβατά με την πλατφόρμα του αποδέκτη.


-Μα φτιάχνετε λέξεις;
-Εμείς; Οοόχι. Απλώς ακολουθούμε τη ροπή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS