Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πρωτεύων, κύριος
κύρια συσκευή
master
(drive, disk, recorder)
 
 

Πως μια γλώσσα προδίδει και μια νοοτροπία! Master, Slave στα αγγλικά. Πρωτεύων, Δευτερεύων στα ελληνικά. Ας αφήσουμε όμως τις νοοτροπίες και τη γλωσσολογία. Οι έννοιες είναι απλές όπως σε μια σειρά προτεραιοτήτων. Αν έχουμε δυο ή περισσότερους σκλ.δ. τότε ένας είναι ο πρωτεύων, αυτός που συνήθως καλείται πρώτος και περιέχει ζωτικά στοιχεία όπως το ΛΣ ενώ οι άλλοι περιέχουν εφαρμογές και δεδομένα. Και σε ένα σύστημα αντιγραφής ΣΔ ή ταινιών, ο οδηγός που οδηγεί το πρωτότυπο είναι ο πρωτεύων και οι αντιγραφείς οι δευτερεύοντες οδηγοί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS