Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΠΕ, Διεπαφή Πολλών Εγγράφων
(διπιε)
MDI, Multiple Document Interface
 
 

Η δυνατότητα που προσφέρεται για άνοιγμα και εργασία σε πολλά έγραφα ταυτόχρονα στην ίδια εφαρμογή. Αυτό γίνεται με άνοιγμα πολλών παραθύρων όπου βρίσκεται σε κάθε παράθυρο και ένα έγγραφο. Το παράθυρο εργασίας είναι αυτό που κυριαρχεί στην οθόνη όπου και εκτελείται η εργασία. Τα άλλα παράθυρα βρίσκονται συνήθως στην εργολωρίδα στο κάτω μέρος της οθόνης ή είναι πίσω από το παράθυρο εργασίας. Με πάτημα μετατρέπονται σε παράθυρα εργασίας. Υπάρχουν και ΔΜΕ, Διεπαφές Μονού Εγγράφου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS