Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
meta
μετα
(σχετικό με ..)
 
 

Η λέξη «μετά», παρά τοις αρχαίοις, έχει καμιά δεκαριά έννοιες και χρήσεις, χρονικές, συνοδευτικές, ποσοτικές... Αρκετές κράτησε η ελληνική μέχρι σήμερα.
 

Στην αγγλική η λέξη meta, ως πρόθεμα, έχει κρατήσει μερικές αρχαιοελληνικές έννοιες δυο από τις οποίες είναι σημαντικές. Είναι το «μετά» χρονικά, μετά από το χρόνο που έγινε κάτι, και το συνοδευτικό «μετά» που σημαίνει μαζί, ομού, σε σχέση.
 

Αυτή τη δεύτερη έννοια την χρησιμοποιούν στο έπακρο τα αμερικανάκια για να ονομάσουν κάτι που σχετίζεται, έχει κάτι που αναφέρεται σε κάτι άλλο. Μεταδεδομένα, για παράδειγμα, είναι δεδομένα σχετικά με άλλα δεδομένα. Τι είναι αυτά τα δδμνα, πού είναι, ποιος τα μάζεψε κλπ. Οι φάκελοι μτδδμνων είναι πολύ σημαντικοί καθότι αποτελούν ευρετήρια για διάφορα στοιχεία που χρειάζεται το ΛΣ και οι εφαρμογές για να λειτουργήσουν. Αν το σκεφτείτε καλά, ο φωριαμός μιας βιβλιοθήκης, όπου βρίσκεται η κάρτα του κάθε βιβλίου, είναι ένα σύστημα μεταδεδομένων, δηλ. δδμνων σχετικά με δδμνα. Ευρετήριο δλδή.

 

μετααρχείο                         metadirectory
μεταφάκελος                      metafile
μεταγλώσσα                       metalanguage
μεταναζήτηση                    metasearch
μετατάξιο                           metasite
μηχανή μεταναζήτησης       metasearch engine
μετάσημο, μεταμορφώσημο  metatag
μεταμεταβλητός                  metavariable

         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS