Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
monospace, monospace font
σταθερού πλάτους, μονοδιάστατη γρμτσρά
 
 

Τα γράμματα δεν έχουν το ίδιο πλάτος, συγκρίνετε το Ι με το Η. Για λόγους στοιχειοθέτησης και στοίχισης, αλλά και για μηχανικούς λόγους, υπάρχουν οι γραμματοσειρές σταθερού πλάτους που διαθέτουν σε κάθε γράμμα τον ίδιο χώρο για να γραφούν ανεξάρτητα αν τον καλύπτουν όλο ή όχι. Οι περισσότερες γραμματοσειρές είναι αναλογικού πλάτους. Για λόγους οπτικής συνοχής αυτές διαθέτουν σε κάθε γράμμα διάστημα ανάλογο με το πλάτος τους. Με τις σειρές αυτές είναι γραμμένα τα περισσότερα βιβλία και εφημερίδες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS