Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
multi, poly
πολυ
 
 

Επειδή ξεπεράσαμε τους υπερθετικούς και τα υπέρ-, σούπερ, άκρως κλπ, πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλους συνδυασμούς λέξεων. Το πολυ- ταιριάζει πολύ.
Μερικά για προθέρμανση:

 

   πολυαπτικός
   πολυγραμμή
   πολυδεσμικό
   πολυδιαυλικός
   πολυδιεργασία
   πολυδιοδευτής
   πολυεπεξεργασία, πλπξργσία
   πολυεπίπεδος

   πολυστρωματικός
   πολύθυρο
   πολυκάναλος
   πολυμερές
   πολυμέσα
   πολυμεταδίδω, πολυμετάδοση

   πολυεκπέμπω, πολυεκπομπή
   πολυμηχανή, πολυλειτουργικό
   πολυμορφισμός
   πολυνημάτωση
   πολυπλέκω, πολύπλεξη,      πολυπλέκτης, πολυπλεκτικός
   πολυπρόσβαση, πολυπροσβάσιμος
   πολυσάρωση, πολυσαρωτικός
   πολυσυχνότητα, πολυσυχνοτική οθόνη
   πολυσωλήνας

   πολύπτυχο
   πολυταχυδρόμος, πολυταχυδρόμηση

 

Και βάλε. Πούσαι να βάλουμε και το αντίθετο, το μονο-.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS