Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
multichannel
πολυκάναλος
 
 

Σημαίνει ότι μια διαβίβαση δδμνων μπορεί να γίνει με χρήση πέραν του ενός  δρομολογίου, έστω αυτά τα δρομολόγια πολλά σύρματα σε ένα καλώδιο, πολλές είσοδοι σε μια ΚΜE, παράλληλη πολυεπεξεργασία σε μια ΚΜΕ κ.α. Βέβαια το πολυκάναλο της υπόθεσης είναι θέμα υλισμικής αρχιτεκτονικής και κατάλληλου λογισμικού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS