Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
multiple access
πολυπρόσβαση, πολυπροσβάσιμος, πολλαπλή πρόσβαση
 
 

Πολυπρόσβαση  είναι ο γενικός όρος διαφόρων τεχνολογιών που προσφέρουν πρόσβαση (σύνδεση) σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Αυτές οι τεχνολογίες αφορούν ταχεία χρονοδιαίρεση, κωδικοδιαίρεση, κυματοδιαίρεση, χωροδιαίρεση και βάλε. Χωρίς οι χρήστες να αντιλαμβάνονται οτιδήποτε.
 

Αντί -διαίρεση μπορούμε στα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε το -μερισμός. Ίδια όμως τα λάχανα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS