Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
multithreading
πολυνημάτωση
 
 

Πολυνημάτωση είναι η εκτέλεση ολοκληρωμένων και ανεξάρτητων κομματιών ενός προγράμματος ταυτόχρονα. Για να γίνει αυτό πρέπει το ίδιο το ΛΣ (Λειτουργικό Σύστημα) να μπορεί να χειριστεί πολλά «νήματα» αλλά και η εφαρμογή να είναι μελετημένη και συνταγμένη με τέτοιο τρόπο που διάφορα μέρη της να εκτελούνται χωρίς αναμονή εισόδου από άλλα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS