Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
νανολιθογραφία
nanolithography
 
 

Λιθογραφία σε αφάνταστα μικροσκοπικό επίπεδο. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή αφάνταστα μικρών κυκλωμάτων και αφάνταστα μικρών υπολογιστών. Νανοϋπολογιστών. Μη νομίσετε όμως ότι πρόκειται για τυπογραφείο σε τέτοιο μικροεπίπεδο. Απλώς χρησιμοποιείται η τεχνική της λιθογραφίας με επικαλύψεις και σχάρες και οπτικά μικροκύματα που δημιουργούν ημιαγώγιμα κυκλώματα στο μοριακό επίπεδο. Ως εδώ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS