Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
netizen
δικτυοπολίτης, ιστοπολίτης
 
 

Κάποιος που το πήρε κατακέφαλα και δεν αφήνει το πληκτρολόγιο. Ζει στον ηλ-κόσμο και κυκλοφορεί παντού μόνο μέσω δικτύων και του διαδικτύου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS