Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
netter, webnetter
δικτυωτής, διαδικτυωτής
δκ/της
 
 

Το νέο φρούτο. Δικτυωτής. Αυτός που ασχολείται, όχι επαγγελματικά, αλλά αρκετή ώρα ή ώρες την ημέρα με το διαδίκτυο. Θαρθεί καιρός, πολύ σύντομα ίσως, που όλοι θα είμαστε δικτυωτές. Θα χρησιμοποιούμε μάλιστα σύνθετες λέξεις για να δηλώνουμε τι είδους δικτυωτές είμαστε. Δηλ. ιστοδικτυωτές, αιγαιοδικτυωτές, κρητοδικτυωτές, αθλοδικτυωτές, ιστοριοδυκτυωτές, αρχαιοδικτυωτές κ.α. για να δηλώσουμε τα ενδιαφέροντά μας. Έρχεται, ας το προλάβουμε γλωσσικά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS