Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μαθητευόενος, δικτυόψαρο, ιστοπρωτάρης,
newbie
 
 

Όπως έχουμε ψάρια στον στρατό έχουμε και στο διαδίκτυο.  Όχι για πολύ όμως. Οι μικροί στην ηλικία είναι ξεφτέρια. Οι μεγάλοι είναι τα ψάρια αν ενδιαφερθούν. Αν δεν ενδιαφερθούν παραμένουν ηλ-αναλφάβητοι.


Άλλες γενικές αποδόσεις: ψάρακλας, ατζαμής, νεοσύλλεκτος, καινούργιος, πρωτάρης, αρχάριος

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS