Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
nibble, nybble
ημιοκτάδα, ημι8δα
(4 δυφία)
 
 

Επειδή μια 8δα έχει συνήθως 8 δυφία, μια ημι8δα έχει συνήθως 4 δυφία. Γι αυτο και μπορεί να αντιπροσωπευθεί με ένα ψηφίο στο 16δικό σύστημα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS