Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δικτυακή κάρτα, κάρτα διεπαφής δικτύου
NIC, Network Interface Card
 
 

Πολλοί θα θυμούνται ακόμα τις πολλές κάρτες που προσθέταμε στη ράχη του υπολογιστή για να λειτουργήσουμε μια επισυσκευή ή ένα επιπρόγραμμα. Με τυποποίηση και ενσωμάτωση αυτών των καρτών στο μητρικό κύκλωμα ή άλλα συνκυκλώματα αυτές οι κάρτες εξαφανίστηκαν. Η κάρτα δικτύου είναι το κύκλωμα που λειτουργούσε βασικά ως διεπαφή μεταξύ δικτύου και υπολογιστή. Σήμερα όλοι υπολογιστές είναι διαδικτυώσιμοι. Πάνε οι συμβατότητες, οι βίδες, οι σφηνώσεις, η φόρτωση ειδικού λογισμικού και ο εκνευρισμός μιας τελικής αποτυχίας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS