Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
non paper
άτυπο έγγραφο
 
 

Ως να μην υπάρχει. Χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση, χωρίς νάχει συμφωνηθεί οτιδήποτε. Χωρίς οι απόψεις που εκφράζονται να έχουν νομική ή άλλη υπόσταση. Είναι ιδέες και απόψεις και θεωρίες για συζήτηση. Και συνήθως το έγγραφο αυτό δεν είναι υπογραμμένο από κανένα. Και αν φέρει υπογραφή δεν είναι υπογραφή επικύρωσης αλλά μόνον αναφοράς. Κάτι τέτοιο.


Τα άτυπα έγγραφα αποτελούν σημαντικό στοιχείο σε περιπτώσεις αντιπαράθεσης ή διένεξης οποιουδήποτε είδους. Χωρίς δέσμευση εκφράζονται απόψεις και εισηγήσεις. Προσέξτε λίγο αυτό το «χωρίς δέσμευση».

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS