Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
άραφος, άνευ ραφής, ασυγκόλλητος
seamless
 
 

Τεχνολογικός, κατασκευαστικός όρος που αφορά τον τρόπο συνένωσης δυο στοιχείων. Για παράδειγμα των δυο άκρων ενός ελάσματος για κατασκευή ενός σωλήνα. Με συγκόλληση έχουμε ραφή, με χύση σε καλούπι έχουμε ασυγκόλλητο σωλήνα. Οι σωλήνες πετρελαίου είναι συνήθως άραφες, γιατί η ραφή σκουριάζει.
Αναφέρεται και σε ασυγκόλλητα δίκτυα όπου η μεταφορά από το ένα στο άλλο γίνεται αναντίληπτα.
Άραφα είναι και τα ενδύματα ή βιβλία που είναι άραφα.

 

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS