Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
έξοδος, παραγωγή, αποτέλεσμα
output
 
 

Αποδώσαμε το «output» με το Έξοδος, και το «input» με το Είδοδος, (ΕΙΣ/ΕΞ, είσοδος/έξοδος). ΒΑΣΕΙΣΕ, ΒΑΣικό Σύστημα ΕΙΣόδου Εξόδου (Basic Input Output System, BIOS). Η ευφωνία μας έφαγε το Ξ.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS