Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
outline, outline utility
περίγραμμα, σκαρίφημα, σκιαγράφημα, σύνοψη, περίληψη, βοήθημα περίλψης
 
 

Κυριολεκτικά «outline» είναι το περίγραμμα, μεταφορικά όμως τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά είναι και η σύνοψη του τι έχει γραφεί ή ειπωθεί. Τα Βοηθήματα Περίλξψης είναι ισχυρά προγράμματα που με βάση λέξεις κλειδιά σε ένα κείμενο παρουσιάζουν μια περίληψη. Πολλές φορές βέβαια... και στην κορφή κανέλα.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS