Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
overlap, overlaping
επικαλύπτω, επικάλυψη
 
 

Μια σημαντική κατάσταση, περισσότερο αρνητική και κάποτε θετική. Στην περίπτωση δυο καταστάσεων, δυο εννοιών, δυο ρυθμίσεων πολλές φορές η πρώτη ή η δεύτερη επαναλαμβάνει, επικαλύπτει ως ένα βαθμό την άλλη. Η επικάλυψη θεωρείται κουραστική και ανώφελη επανάληψη. Κάποτε ως ουσιαστική διασύνδεση και επανάληψη σημαντικών στοιχείων είναι θετική.
Στην υπολογιστική με αλλεπάλληλες εφεδρείες, με συνεχείς φυλάξεις των ίδιων στοιχείων επαναλαμβανόμαστε. Η οργάνωση με αρχεία, υποαρχεία, φακέλους και υποφακέλους αποφεύγει την επικάλυψη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS