Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
επιφορτώνω, επιφορτωμένο, επιφόρτωση
overload, overloaded, overloading
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Δεν πρόκειται για υπερφόρτωση δηλ. φόρτωση δδμνων ή απαιτήσεων πέραν του κανονικού, πρόκειται για επιφόρτωση.
Κάτσετε καλά: Σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού επιφόρτωση είναι η δυνατότητα ενός τελεστή να εκτελέσει οτιδήποτε ανάλογα με το είδος των δεδομένων και τους τελεστέους. Με την εντολή «εκτύπωση» τι θέλουμε; Εκτύπωση σε χαρτί, μεταφοράνσε ολοσέλιδη μορφή, σε τι και πού; Η επιφόρτωση είναι ένα είδος πολυμορφισμού.

 

Βέβαια «overloading» ως γενικός όρος που δεν αφορά μόνο την υπολογιστική σημαίνει φόρτωση πέραν του κανονικού. Επιφόρτωση όμως στην υπολογιστική είναι η φόρτωση σε μια κατάσταση που μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα πέραν του ενός.

 

-Μα φτιάχνετε νέες λέξεις;
-Ε... τι να κάνουμε;
-Και ποιος σας έδωσε την άδεια;
-Ούτις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS