Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εικονογραφώ, εικονογράφηση
πρόγραμμα εικονογράφησης, εικονογράφος
paint, paint program
 
 

  

 

   σχηματογραφώ, σχηματογράφηση,    draw, drawing, drawing program

   σχηματογραφία, σχηματογράφος,

   πρόγραμμα σχηματογράφησης

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS