Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
pan, panning
(left, right, up, down)
στροφή
εικονοληπτικής (αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω)
 
 

Η λέξη pan προέρχεται από το ΠΑΝοραμική που ήταν η επιδιωκόμενη σκηνή με στροφή της κάμερας δεξιά ή αριστερά. Στα ελληνικά είναι «στροφή» δεξιά ή αριστερά. Παρά το γεγονός ότι η λέξη «pan» προέρχεται από το πανοραμική σήμερα και στα αγγλικά ο όρος «pan» αφορά την στροφή δεξιά ή αριστερά. Η πανοραμική λήψη είναι σήμερα διαφορετική... είναι πανοραμική 180 ή και 360 μοιρών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS