Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
paradigm
υπόδειγμα, παράδειγμα
 
 

Και εν τούτοις, στα αγγλικά η ελληνική λέξη «παράδειγμα» έχει ως πρώτο εννοιολογικό περιεχόμενο το «υπόδειγμα». Επεκτατικά παίρνει και την έννοια της λέξης παράδειγμα. Μελετήστε το.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS