Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
parallel
παράλληλος
 
 

Παράλληλη είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται εισαγωγή ή εξαγωγή δδμνων με περισσότερα του ενός δυφίου ταυτόχρονα. Σε μια ροή δυφίων προς ένα εκτυπωτή για παράδειγμα τα δυφία θα μπορούσαν να σταλούν το ένα πίσω από το άλλο δηλ. σειριακά. Και όταν συμπληρωνόταν η λήψη θα άρχιζε η εκτύπωση ακριβώς την ώρα που θα τραβούσατε τα μαλλιά σας λόγω της καθυστέρησης. Οι σημερινοί εκτυπωτές και τα περισσότερα αρθρώματα δέχονται πολλά δυφία ταυτόχρονα (παράλληλα) και γνωρίζουν τι είναι το κάθε ένα για να το βάλει στη θέση του. Αυτό είναι ουσιαστικά η έννοια του χαρακτηρισμού «παράλληλο» για οποιοδήποτε εξάρτημα.

Η λέξη παράλληλο χρησιμοποιείται και για συστήματα συνδεδεμένων υπολογιστών ή συστήματα επεξεργασίας δδμνων από πολυπύρηνους επεξεργαστές. βλ. παράλληλη επεξεργασία.

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS