Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
partition, partitioned, partitioning
διαχωρίζω, διαχωρισμένος, διαχωρισμός, διαχωριστικό
 
 

Ο όρος χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα σε αναφορά στον εικονικό μεν, αλλά λειτουργικά πλήρως αποτελεσματικό, διαχωρισμό του σκληρού δίσκου ή αποθηκευτικού χώρου, σε δυο ή και περισσότερες μονάδες. Ενώ ένας σκλ.δ. ενός υπολογιστή συνήθως αναγνωρίζεται ως C: ο ίδιος δίσκος μπορεί να παρουσιαστεί και ως Ε: Δεν πρόκειται για άλλο δίσκο αλλά για λογικό διαχωρισμό που συνήθως γίνεται αν θα εγκατασταθούν περισσότερα του ενός ΛΣ, για καλύτερη οργάνωση της εργασίας ή για κατανομή δικαιωμάτων πρόσβασης.

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS