Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαδρομή
path, pathway
 
 

Είπαμε, πού βρίσκεται τι είναι σημαντικό στην υπολογιστική. Διαδρομή είναι είναι η ακολουθία, το σύστημα ανεύρεσης και διαχείρισης φακέλων που εφαρμόζεται ιεραρχικά ξεκινώντας από τον δισκοδηγό (Α,Β,Γ…) καθορίζοντας το Αρχείο ονομαστικά, το υποαρχείο, το φάκελο τον υποφάκελο, το έγγραφο.
Συναφείς όροι: ονομασία διαδρομής (path name) διαδρομή πρόσβασης (access path) πλήρης διαδρομή (absolute pathname)..κ.α. Μη σας συγχύζουν τα πολλά λόγια. βλ. Κατάλογος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS