Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PGA, pin grid array
ΣΥΠΛΑ, ΣΥστοιχία ΠΛέγματος Ακροδεκτών
 
 

Οι συνδέσεις πολλών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με τη μητρική κάρτα ή με διαύλους, γίνεται με διάφορες σχηματομορφές. Οι πιο απλές είναι η ΜΣΣ (Μονή σε Σειρά Συστοιχία) -ακροδεκτών- και η ΔΣΣ (Διπλή σε Σειρά Συστοιχία) -ακροδεκτών.

Πιο πολύπλοκη είναι η ΣΥΠΛΑ, (ΣΥστοιχία ΠΛεγματος Ακροδεκτών). Οι ΣΥΠΛΑ παρουσιάζονται συνήθως σε πλακίδια (επεξεργαστές, μνήμες) και έχουν τους ακροδέκτες τους ολόγυρα του πλακιδίου. Οι ακροδέκτες είναι τα βύσματα που χρησιμοποιούνται για ένωση με το μητρικό κύκλωμα ή για εισδοχή σε πρίζα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS