Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
piconet
μικροδίκτυο
 
 

Ένα έκτακτο μικρό δίκτυο μεταξύ δυο-τριών τηλεφώνων ή και άλλων συσκευών χειρός με Ασύρματη Μικροεμβέλεια (ΑσΜι, Bluetooth) ή ενός φορητού υπολογιστή με δυο τρεις άλλους. Οι προδιαγραφές επιτρέπουν μέχρι 8 συσκευές η μια από τις οποίες είναι η πρωτεύουσα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS