Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
pin
ακίδα, ακροδέκτης
βελόνα
 
 

Πρόκειται για τις μικρές ακίδες που φέρουν οι πλακέτες και τα άλλα αρθρώματα για σύνδεσή τους σε διαυλικές πρίζες και εισδοχές. Συνήθως τις έχουν οι κάρτες μνήμης και οι επεξεργαστές. Έχουμε τριών ειδών:
  1.  ΜΣΜΜ, Μονή σε Σειρά Μονάδα Μνήμης (μισιμ, SIMM).
  2.  ΔΣΜΜ, Διπλή σε Σειρά Μονάδα Μνήμης (δισίμ, DIMM).
  3.  ΣΥΠΛΑ, Συστοιχία Πλέγματος Ακροδεκτών (σίπλα, PGA).

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS