Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φθαρμένος τομέας, φθαρμένος δίσκος, καταστρεμμένος τομέας, καταστρεμμένος δίσκος
bad disk, bad sector
 
 

Η λέξη φθαρμένος (bad) αναφέρεται σε  υλισμικό που δεν προσφέρεται για λειτουργία ή λειτουργεί ελαττωματικά. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι αυτό του φθαρμένου τομέα ή ολόκληρου δίσκου. Για διάφορους λόγους είτε λόγω πολλής χρήσης ή μετακίνησης ορισμένοι τομείς του δίσκου φθείρονται και δεν χρησιμοποιούνται από το ΛΣ. Όλος ο δίσκος, αν βασικά του στοιχεία χαθούν ή φθαρούν μπορεί να κηρυχτεί μη λειτουργήσιμος από το σύστημα.
Ουσιαστικά τι γίνεται είναι να καταγραφεί από το ΛΣ ένας ή περισσότεροι τομείς ενός δίσκου ως φθαρμένοι και έτσι δεν διαβάζονται. Αυτό γίνεται είτε λόγω φυσικής φθοράς ή φθοράς των δδμνων του τομέα. Στη δεύτερη περίπτωση ο τομέας μπορεί να ανακτηθεί για χρήση. βλ. ΠΚΦ

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS