Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κύλινδρος
(εκτυπωτή,γραφομηχανής)
platen, cylinder
 
 

Πολύ σημαντικό άρθρωμα που έδωσαν οι τυπογράφοι, πρώτα στη γραφομηχανή, για να συγκρατεί το χαρτί, και ύστερα σε εκτυπωτές, φωτοτυπικές κι αλλού. Πάνω σ΄αυτον τον κύλινδρο χαράσσονται ή εμφυτεύονται ή διαρρυθμίζονται ηλεκτρομαγνητικά οι χαρακτήρες, τα γραφικά και τα σχέδια. Πάνω του με διάφορους τρόπους διαχέεται μελάνι ή σκορπίζεται μελανόσκονη, περνά το χαρτί και παίρνει ότι είναι τεχνικά προδιαγραμμένο να πάρει. Πολλή τεχνολογία έχει πέσει πάνω σε μια μοντέρνα φωτοτυπική. (βλ. αντίγραφο)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS