Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Γραφικό Μορφότυπο Πινγκ
(ΦΓΔ, Φορητά Γραφικά Δικτύου)
PNG, Portable Network Graphics
 
 

Είδος μη αφαιρετικής συμπίεσης γραφικών και εικόνων. Βλ ΓραΜο. Το Γραφικό Μορφότυπο PNG προωθείται για να αντικαταστήσει το GIF επειδή το GIF φέρει επιδικαιώματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS