Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Γραφικό Μορφότυπο Πινγκ
(ΦΓΔ, Φορητά Γραφικά Δικτύου)
PNG, Portable Network Graphics
 
 

Είδος μη αφαιρετικής συμπίεσης γραφικών και εικόνων. Βλ ΓραΜο. Το Γραφικό Μορφότυπο PNG προωθείται για να αντικαταστήσει το GIF επειδή το GIF φέρει επιδικαιώματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία