Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
στιγμή
point
 
 

Τυπογραφικό μέγεθος. Η στιγμή είναι 1/72 της ίντσας και είναι το μέτρο του ύψους των γραμμάτων. Μερικές γραμματοσειρές είναι σταθερού ύψους, οι περισσότερες όμως είναι βαθμωτές.
Και η εικμή είναι ένα εικοστό της στιγμής, (TWIP, Twentieth of a Point).


(Θα μας πείτε, τι λεπτομέρειες είναι τούτες. Δεν είναι λεπτομέρειες. Πάει ο καιρός που διάβαινες με τις γνώσεις μιας τέχνης ή επιστήμης. Οι υπολογιστές έφεραν την ανάγκη για πολλές γνώσεις, και μάλιστα συνδυασμένες, πάνω στο γραφείο μας. Εκτός απ' αυτό έφεραν και μια τελειωτική παγκοσμιοποίηση σε μεγέθη και εγκεφάλους).

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS