Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
poll, polling
περισκόπηση, περισκοπώ
 
 

Δεν πρόκειται για ψηφοφορία αλλά για μια συνεχή περισκόπηση που κάνει ο υπολογιστής σε όλα τα τερματικά ενός συστήματος, και επιζήτεί να στείλουν ότι στοιχεία έχουν. Αν ένα τερματικό (πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.α.) έχει κάτι, του επιτρέπεται να το στείλει, και ο υπολογιστής προχωρεί στο άλλο τερματικό. Αν δεν έχει, προχωρεί στο άλλο τερματικό με την ίδια επιζήτηση. Μέχρι να λείψουν τα τερματικά. Η περισκόπηση, σε περίπτωση δικτύου, επεκτείνεται και στις διόδους, μέχρι να λείψουν κι αυτές. Η περισκόπηση είναι μια ατέλευτη ρουτίνα.
 

Η ίδια λέξη, poll, polling, σημαίνει, γενικά, ψηφοφορία, δειγματοληψία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS