Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
polymorphism
πολυμορφισμός
 
 

Πολυμορφισμός είναι η δυνατότητα που προσφέρουν οι γλώσσες προγραμματισμού να παρουσιάσουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με ορισμένα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας, βασικά τον δεδομενότυπο και την κατηγορία τους. Αφορά τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό δηλ. τον καθορισμό από πρόγραμμα και απαιτήσεις του χρήστη της διαδικασίας και του ανάλογου αποτελέσματος.


parametric polymorphism      παραμετρικός πολυμορφισμός
overloading polymorphism    υπερμετρικός πολυμορφισμός

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS