Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bandwidth
εύρος ζώνης
 
 

Εύρος ζώνης είναι η χωρητικότητα σε όγκο ενός ηλεκτρονικού δρόμου όπως μια γραμμή τηλεφώνου, δίαυλος υπολογιστή ή ενός καναλιού να μεταφέρει δδμνα, σε μια χρονική περίοδο, συνήθως ένα δεύτερο λεπτό. Μετριέται σε δαδ, Δυφία Ανα Δεύτερο άνκαι τα χρηστικά μεγέθη ήταν Χδαδ (ΧιλιοΔυφία Ανά Δεύτερο) και τώρα είναι Μδαδ, (μίδαδ, ΜεγαΔυφία Ανά Δεύτερο) και Γδαδ (γίδαδ, ΓιγαΔυφία Ανά Δεύτερο).
 

Εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή. Όταν μιλάμε για εύρος ζώνης, μιλάμε για την μέγιστη δυναμικότητα του φορέα. Μεταφορικά: του σωλήνα που μεταφέρει το νερό. Το πόσο μεταφέρει στην πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκο θέμα και αφορά υλισμικές και λογισμικές παραμέτρους άλλων συστημάτων.


Για παράδειγμα έχουμε την έννοια της ρυθμαπόδοσης (throughput, data transfer rate) που είναι το πραγματικό ποσό δυφίων που μεταφέρεται από ένα κομβοτάξιο σε άλλο ή ενδοσυστημικά από τον σκλ.δ. στην ΚΜΕ. Και η ρυθμαπόδοση μετριέται σε Μδαδ κ.λ.π. Σχετικά με το εύρος ζώνης άλλά και τη ρυθμαπόδοση είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη ροή καθορίζεται από το πιο αργό μέλος ενός συστήματος.

 

     ευρείας ζώνης, ευρυζωνικός     broadband wideband

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS