Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PSU, power supply unit, power supply
ηλεκτροδοτικό, τροφοδοτικό
(στοιχείο)
 
 

Είναι το στοιχείο μιας οποιασδήποτε ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής συσκευής που παρέχει ενέργεια (ηλεκτρισμό) για να λειτουργήσει η συσκευή. Για απλές συσκευές όπως το σίδερο σιδερώματος δεν υπάρχει ανάγκη για πολύπλοκο ηλεκτροδοτικό μηχανισμό. Για ένα υπολογιστή όμως που λειτουργεί με ηλεκτρισμό χαμηλής τάσης τότε το ηλεκτροδοτικό δεν αποτελεί ένα απλό συνδετικό στοιχείο.

 

Πρέπει να μετασχηματίζει τον ηλεκτρισμό, από εναλλασσόμενο σε συνεχές, να παρέχει εξόδους διαφορετικών τάσεων, αν αυτό είναι αναγκαίο για τα περιφερειακά, και να σταθεροποιεί την τάση (ως ένα βαθμό). Ταυτόχρονα πρέπει να επεκτείνεται στον απαραίτητο αριθμό πριζών του κατάλληλου είδους ανάλογα με τις απαιτήσεις της σχηματομορφής του υπολογιστή.
 

(Είναι ατυχές το γεγονός ότι επικράτησε, ιδίως μεταξύ τεχνικών, ο όρος «τροφοδοτικό». Η παροχή τροφής δεν είναι καθόλου η ίδια με την παροχή ηλεκτρισμού). Ηλεκτροδοτικό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS