Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bank, array
συστοιχία, συστάδα
 
 

Η σε ομάδες οργάνωση και τοποθέτηση ηλεκτρονικών συσκευών ή και εξαρτημάτων. Έτσι μπορεί να έχουμε μια συστοιχία υπολογιστών ή διακομιστών σε ένα ειδικό δωμάτιο.
Έχουμε επίσης μια συστοιχία καρτών μνήμης στο εσωτερικό του υπολογιστή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS