Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PPP, Point to Point Protocol
ΔσΠ, δισιπι, Δισημειακό Πρωτόκολλο
 
 

Ύστερα από πολλές διευθετήσεις και άλλα πρωτόκολλα, εφαρμόστηκε αυτό το πρωτόκολλο για σύνδεση με το διαδίκτυο. Είναι τώρα ο πιο συνηθισμένος τρόπος σύνδεσης ενός υπολογιστή με το διαδίκτυο.


Το Δισημειακό Πρωτόκολλο (ΔσΠ) διέπει την σύνδεση του υπολογιστή με τον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (ΠΥΔ) και μέσον αυτού στο διαδίκτυο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS